zsorlik@seznam.cz     +420 382 275 109       

Informace k otevření M© a Z©

Informace k otevření M© a Z©

Nouzový stav v ČR patrně skončí 17.5.2020

Upozorňujeme rodiče dětí z M©, ľe po tomto datu skončí platnost potvrzení OČR, které ąkola vydala, i v případě, ľe M© nebude otevřena.

O případném otevření M© budeme informovat bezprostředně po vydání metodického pokynu vlády k úpravě podmínek a bezpečnostních opatření.

Z© se otevírají dle nařízení vlády dnem 25.5.2020, pouze pro 1. stupeň Z©, kdy docházka je dobrovolná. Zde, pokud ľák nenastoupí, bude rodič i nadále pobírat oąetřovné, aľ do doby, kterou stanová vláda svým rozhodnutím. Poslední veřejné datum byl 8.červen 2020.

®áci druhého stupně mají moľnost konzultačních či třídních hodin v Z© od 1.6.

 
29.04.2020 publikoval: Kateřina Pontová
Nahoru