Historie školy v obci Orlík nad Vltavou

Tradice školního vzdělávání v obci Orlík nad Vltavou sahá hluboko do historie. V kronikách je doloženo, že do roku 1789 existovala ve Starém Sedle farní škola s jednou učebnou, která sloužila současně jako učitelovo bydliště. Když počet školáků přesáhl 150, byla škola stavebně upravena a rozšířena.

ZŠ a MŠ Orlík nad Vltavou

Roku 1928 byla původní budova staré školy zbourána a na přístavbu z šedesátých let 19.st. navázala nová budova. Škola se tak rozšířila na 5 tříd. Mezi roky 1960 – 1992 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a byla vystavěna nová školní kuchyně a jídelna, neboť se nepodařilo najít místo ani prostředky na budovu novou.

Od počátku nového století dětí v obci i v okolí ubývá. V roce 2004 byl zrušen druhý stupeň ZŠ a dojíždějící děti se začínají stále více orientovat na plně organizované základní školy ve větších obcích.

Úkolem dnešní dvojtřídní školy je, aby přesvědčila rodiče, děti i široké okolí o svých kvalitách a výhodách malého kolektivu, který má uprostřed krásné přírody, obklopen význačnými kulturními památkami, obrovský potenciál pro nevšední a zábavné objevování světa.

Současnost

ZŠ a MŠ Orlík nad Vltavou Ve školním roce 2023/2024nastoupilo k povinnému základnímu vzdělávání 18 žáků 1.,2.,3.,4. a 5. třídy, mateřskou školu navštěvuje 14 dětí ve věku 2 – 6 let.

 Funkci ředitelky školy zastává  Mgr. Kateřina Pontová. Škola disponuje dvěma pedagogickými asistenty.

Škola byla v roce 2020-21 kompletně zrekonstruována a moderně vybavena. Součástí školy je nově i komunitní centrum. 
K výuce jsou využívány moderní učební pomůcky jako např. interaktivní tabule. Škola má kompletně vybavenou počítačovou třídu, vybavenou keramickou dílnu včetně keramické pece.

 

PROJEKT
OP JAK pro MŠ a ZŠ Orlík
nad Vltavou

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně
sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků
zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání
a veřejností

 

Spolufinancováno Evropskou unií

ZŠ a MŠ Orlík nad Vltavou

 

Nahoru