Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100331 Library:30120 in /www/doc/www.zsorlik.cz/www/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 458
ZŠ a MŠ Orlík nad Vltavou

Historie školy v obci Orlík nad Vltavou

Tradice školního vzdělávání v obci Orlík nad Vltavou sahá hluboko do historie. V kronikách je doloženo, že do roku 1789 existovala ve Starém Sedle farní škola s jednou učebnou, která sloužila současně jako učitelovo bydliště. Když počet školáků přesáhl 150, byla škola stavebně upravena a rozšířena.

ZŠ a MŠ Orlík nad Vltavou

Roku 1928 byla původní budova staré školy zbourána a na přístavbu z šedesátých let 19.st. navázala nová budova. Škola se tak rozšířila na 5 tříd. Mezi roky 1960 – 1992 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a byla vystavěna nová školní kuchyně a jídelna, neboť se nepodařilo najít místo ani prostředky na budovu novou.

Od počátku nového století dětí v obci i v okolí ubývá. V roce 2004 byl zrušen druhý stupeň ZŠ a dojíždějící děti se začínají stále více orientovat na plně organizované základní školy ve větších obcích.

Úkolem dnešní dvojtřídní školy je, aby přesvědčila rodiče, děti i široké okolí o svých kvalitách a výhodách malého kolektivu, který má uprostřed krásné přírody, obklopen význačnými kulturními památkami, obrovský potenciál pro nevšední a zábavné objevování světa.

Současnost

ZŠ a MŠ Orlík nad Vltavou Ve školním roce 2021/2022nastoupilo k povinnému základnímu vzdělávání 17 žáků 1.,2.,3.,4. a 5. třídy, mateřskou školu navštěvuje 14 dětí ve věku 2 – 6 let.

 Funkci ředitelky školy zastává  Mgr. Kateřina Pontová. Škola disponuje jedním pedagogickým asistentem.

Škola byla v roce 2020-21 kompletně zrekonstruována a moderně vybavena. Součástí školy je nově i komunitní centrum. 
K výuce jsou využívány moderní učební pomůcky jako např. interaktivní tabule. Škola má kompletně vybavenou počítačovou třídu, vybavenou keramickou dílnu včetně keramické pece.

 

Projekt 

ZŠ ORLÍK NAD VLTAVOU III 

je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. 

 

EVROPSKÁ UNIE 

Evropské strukturální a investiční fondy 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

ZŠ a MŠ Orlík nad Vltavou  

Nahoru