Zásady provozního řádu

I.Údaje o zařízení:

 

 

       Základní škola a Mateřská škola Orlík nad Vltavou, okres Písek, PSČ. 398 07

       Tel. 382 275 109

       IČO: 48255556

       Ředitelka: Mgr. Kateřina Pontová

 

 

       Typ školy: základní

       Kapacita: 50 žáků

       Zájmová činnost, kroužky, sportovní vyžití:, keramický kroužek                            

       Využití školní budovy pro jiné aktivity:  komunitní centrum, keramika pro dospělé                                                        

 

 

 

II. Režim dne:

 

 

       Provoz týkající se aktivit určených žákům: 6:45 – 15:30 hod.

 

       Dojíždění dětí:

                          -    maximální vzdálenost: 10 km

 • druh dopravy : autobus
 • čas prvního příjezdu: 6:50 hod
 • čas posledního odjezdu: 15:06 hod

       Družina:

 • využití: 1. – 5. ročník
 • ranní družina: čas nástupu žáků   6:45 hod.
 • odpolední družina: doba pobytu   11:40 – 15:30 hod
 • pobyt venku:  podle počasí od 12:00 hod – hřiště, vycházky do zámeckého parku

      MŠ              -     čas nástupu od  6:45 (spojení ŠD a MŠ)

 • přijímány děti od 2 let (bez plen)

       Vyučování:

                          -    začátek vyučování: 8:00 hod

 • ukončení vyučování:  13:50 hod
 • délka vyučovací hodiny:  45 min
 • způsob výuky: tradiční
 • počet vyuč. hodin v jednom sledu: 4 – 5

   

       Přestávky:       délka: 10 – 20 min.

 

       Režim práce s počítačem:

 • zařazení v rozvrhu:  doplnění učiva Př, Vl, M Čj
 • počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu: 1 hod

 

     

Režim pracovního vyučování:

 • zařazení v rozvrhu: předmět pracovní činnosti integrován s výtvarnou výchovou
 • délka trvání v jednom sledu: 1  - 2 hod.

 

       Režim práce na pozemku:

 • zařazení v rozvrhu: pracovní činnosti
 • délka trvání v jednom sledu: 1 hod
 • používání ochranných pracovních prostředků: ano

 

 

 

III. Režim stravování včetně pitného režimu:

 

 

        Stravování:

 • způsob zajištění oběda: vlastní školní jídelna
 • doba vydávání oběda: 11:15  až  12:00 hod
 • doba vymezená pro konzumaci oběda žáky: 60 min
 • režim školních svačin: zajištěn školní jídelnou
 • stravování cizích strávníků: nekonzumují v budově jídelny

 

         Pitný režim: 

 • zajištění pitného režimu: školní jídelnou nebo vlastní
 • druh nápojů:pramenitá voda, čaj, mléko, bílá káva, kakao
 • způsob podávání: 1. – 5. roč. – ve školní jídelně

                                   ŠD - ve třídě školní družiny

                                   MŠ – ve třídě nebo ve školní jídelně

 

 

V Orlíku nad Vltavou dne 1. 9.2023

 

 

                                                                    Mgr. Kateřina Pontová

                                                                          ředitelka školy

 
01.09.2023 publikoval: Kateřina Pontová
Nahoru