Kritéria pro přijetí do MŠ Orlík nad Vltavou pro školní rok 2023/2024

1. Podle zákona 178/2016 Sb. se do mateřské školy přednostně přijímají děti, které 31.8.2023 dosáhnou 5 let věku- povinnost předškolního vzdělávání.

2. Děti, které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově.

3. Děti se přijímají podle dosaženého věku, od nejstaršího k nejmladšímu.

4. V případě volné kapacity budou přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt na území města, mimo spádovou oblast, a to od nejstaršího k nejmladšímu.

5. Pokud není kapacita naplněna, je možné přijmout i dítě  mladší tří let, a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Mateřská škola nezajišťuje přebalování dětí, přijímá pouze děti bez plen, bez kojeneckých lahví, bez dudlíků.

 
31.08.2022 publikoval: Kateřina Pontová
Nahoru